Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης πελατών καταστήματος οπτικών

Karela Agapi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37F44932-4268-46C0-A335-88A1D0CC0412
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγάπη Καρέλα, "Ανάλυση ικανοποίησης πελατών καταστήματος οπτικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους παράγοντες ικανοποίησης / δυσαρέσκειας, αναφορικά με την αγορά, εξυπηρέτηση και χρήση γυαλιών οράσεως σε ένα οπτικό κατάστημα στην πόλη των Χανίων. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη, το βιβλιογραφικό και το ερευνητικό. Αρχικά, το βιβλιογραφικό μέρος έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό παραγόντων ικανοποίησης και δυσαρέσκειας, όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με παρεμφερείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα λιανικής. Το ερευνητικό μέρος, αφορά τη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από ικανοποιητικό δείγμα πελατών του οπτικού καταστήματος που αγόρασαν γυαλιά οράσεως. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ενός ικανοποιητικού αριθμού απαντήσεων, ακολούθησε η ανάλυση και η μελέτη των αποτελεσμάτων με χρήση στατιστικής και της μεθόδου MUSA+. Αναλύθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία στα οποία έδωσαν βαρύτητα οι πελάτες. Τέλος, διατυπώθηκαν συμπεράσματα, προτάσεις και βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά