Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας στρατηγικής διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων: Εφαρμογή σε επιχείρηση υπερτροφών

Makri Eftychia, Tripolitaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B216B646-C35B-4561-A341-2068C4BCE82A
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτυχία Μακρή, Αικατερίνη Τριπολιτάκη, "Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας στρατηγικής διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων: Εφαρμογή σε επιχείρηση υπερτροφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99185
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πρόβλημα της διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του καθορισμού στρατηγικής και βελτίωσης της επίδοσης αυτών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και παραμένει άλυτο στην Ελλάδα.Οι ατομικές, οικογενειακές και ευρύτερα οι μικρές αγροτικές μονάδες στηρίζονται σε πρακτικές παραδοσιακές λύσεις χωρίς να αξιοποιούν τις εξελίξεις της επιστήμης της διοίκησης αλλά και της πληροφορικής.Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης του προβλήματος προκειμένου να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν μια σειρά από εργαλεία και μελέτες που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη στρατηγική διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να οργανώσουν και βελτιώσουν την ολική τους επίδοση. Στις εκτιμήσεις θα ληφθούν διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες και θα γίνει διαχείριση του κινδύνου αγροτικών εκμεταλλεύσεων.Η όλη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε μια υφιστάμενη και άκρως ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή των βιολογικών προϊόντων. Στην αγορά αυτή δραστηριοποιείται η επιχείρηση που θα γίνει η εφαρμογή μας. Η επιχείρηση αυτή, χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές πρώτες ύλες, φυσικής καλλιέργειας και χωρίς χημικά συντηρητικά, γεγονός το οποίο αυξάνει αρκετά το κόστος του τελικού προϊόντος που προορίζεται για την κατανάλωση και ως εκ τούτου αδυνατεί να είναι τόσο ανταγωνιστική σε επίπεδο τιμών. Επιπρόσθετα, παρατηρείται μια στασιμότητα, στην κατά τα άλλα ανοδική πορεία της επιχείρησης, λόγω των καταστάσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια και εθνική οικονομία εν μέσω πανδημίας.Στους άμεσους στόχους της επιχείρησης είναι η επικράτηση της στην αγορά των ενεργειακών μπαρών καθώς και η αύξηση του μεριδίου που ήδη κατέχει σε αυτήν την αγορά. Επιπρόσθετα στοχεύει στην διεύρυνση των δικτύων διανομής (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό) ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της.Η μελέτη ακολουθεί μια πρωτότυπη διαδικασία συμβουλευτικής και περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αγροτικής εκμετάλλευσης. Σκοπός (-οι) εκμετάλλευσης2. Διαμόρφωση στρατηγικής για την αγροτική εκμετάλλευση3. Σχεδίαση balanced scorecard4. Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου μάρκετινγκ5. Διαχείριση κινδύνου6. Παρακολούθηση εφαρμογής της στρατηγικήςΜε την παρούσα εργασία επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας και μιας κατάλληλης εφαρμογής, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν πολύ σημαντικά εργαλεία τόσο για την συγκεκριμένη επιχείρηση όσο και γενικότερα. Ειδικότερα, προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου σχεδιασμού και προγραμματισμού εκ μέρους των ιδιοκτητών, χρησιμεύει ως μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας της επιχείρησης, αποτελεί τη βάση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων καθώς και το βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών. Τέλος, συμβάλλει στον εντοπισμό και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών της σε περίπτωση λαθών. Συνεπώς, μέσω αυτού, η επιχείρηση, αφενός μεν θα διευκολυνθεί στην επίλυση των προβλημάτων που την απασχολούν, αφετέρου αναμένεται να ενισχυθεί στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της, ήτοι την εδραίωσή της, σε βάθος μιας πενταετίας, στον χώρο των υπερτροφών βιολογικής προέλευσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά