Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομική κατανομή ηλεκτρικών φορτίων σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς: μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση

Polychronopoulos Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EADD3C2B-F28F-4B07-8844-F5989D1F5C5B
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Πολυχρονόπουλος, "Οικονομική κατανομή ηλεκτρικών φορτίων σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς: μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99191
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιλύεται ένα μέρος του προβλήματος της οικονομικής κατανομής ηλεκτρικού φορτίου, σε θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται, όταν δύο ή και περισσότεροι θερμικοί σταθμοί συνεργάζονται, ώστε να καλύψουν την ηλεκτρική ζήτηση κάποιας περιοχής, καθώς το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι πόση ενέργεια πρέπει να παραχθεί από τον κάθε σταθμό παραγωγής (λόγω του ότι κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από διαφορετικό δείκτη σταθμισμένης ενέργειας, €/kWh). Στόχος λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η επίλυση του προβλήματος κατανομής ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο είναι ένα πρόβλημα γραμμικού τύπου, με τρόπο τέτοιον ώστε, η ηλεκτρική ζήτηση να καλύπτεται με το ελάχιστο δυνατό συνολικό κόστος λειτουργίας των σταθμών. Αρχικά παρουσιάζονται, ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και έννοιες που αφορούν την μελέτη και πρόβλεψη του ηλεκτρικού φορτίου. Γίνεται έπειτα, αναφορά στα θερμικά συστήματα παραγωγής ενέργειας αλλά και στις καμπύλες εισόδου-εξόδου, προκειμένου να γίνει ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των μονάδων. Στην συνέχεια, επιλύεται το πρόβλημα της οικονομικής κατανομής φορτίου στην απλή και σύνθετη εκδοχή του με την χρήση περιορισμών, όπως των λειτουργικών ορίων των μονάδων και των απωλειών ενέργειας λόγω μεταφοράς. Τέλος, επιλύεται και το πρόβλημα ένταξης ηλεκτρικών μονάδων παραγωγής, ως μέρος της βελτιστοποίησης του προβλήματος της οικονομικής κατανομής ηλεκτρικού φορτίου. Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της MatLAB, στο οποίο αναπτύχθηκαν τα αντίστοιχα αρχεία. Τα αποτελέσματα τα οποία πήραμε από το λογισμικό της MatLAB ήταν τα αναμενόμενα με μικρές διαφοροποιήσεις από την κλασική επίλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά