Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική διερεύνηση επιρροής παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών κυκλωμάτων για την απόσβεση ταλαντώσεων σε δοκό

Zarkada Theofania

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07F7564B-BAA7-43AC-B496-903F05FDBE45
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοφανία Ζαρκάδα, "Πειραματική διερεύνηση επιρροής παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών κυκλωμάτων για την απόσβεση ταλαντώσεων σε δοκό", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99193
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Χαρακτηριστικό στοιχείο της σημερινής εποχής είναι η αναζήτηση πολλών αποτελεσματικών μεθόδων χωρίς την υπερεκμετάλλευση πόρων σε διάφορους τομείς. Η συγκεκριμένης εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει αποτελεσματικές μεθόδους για την μείωση των κραδασμών και την απόσβεση των ταλαντώσεων με την εφαρμογή πιεζοηλεκτρικών επιθεμάτων. Ειδικότερα, θα εστιάσει σε μια δομική κατασκευή, μία έξυπνη δοκός- πρόβολος, συνδεόμενη σε ένα πιεζοηλεκτρικό παραδιακλαδώμενο κύκλωμα . Αυτό επιτυγχάνει την αντιμετώπιση των ταλαντώσεων που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι ένας θόρυβος ή μία δόνηση. Η μηχανική ενέργεια αυτή διοχετεύεται στα ηλεκτρικά κυκλώματα του παραδιακλαδωμένου συστήματος και μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των πιεζοηλεκτρικών επιθεμάτων καθώς και το αντίστροφο, μελετώντας τις ιδιοσυχνότητες του. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξεταστούν πειραματικές περιπτώσεις, ώστε να διερευνηθούν οι παράμετροι των στοιχείων, εξάγοντας συμπεράσματα για την επίδραση που έχουν στο σύστημα. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται συνδυαστικά με άλλες δημοσιευμένες έρευνες, κατανοώντας την συμπεριφορά του συστήματος και την επιρροή που υπάρχει στην απόδοση του. Μέσω της διερεύνησης αυτής, αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα αυτής της εφαρμογής των πιεζοηλεκτρικών παραδιακλαδωμένων κυκλωμάτων για απόσβεση ταλαντώσεων σε δοκό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά