Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών υποβοηθούμενων από διαχύτη

Leloudas Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8A067169-0593-49F9-9426-56D38EB5A9A4
Έτος 2024
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Λελούδας, "Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών υποβοηθούμενων από διαχύτη", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99236
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι ανεμογεννήτριες υποβοηθούμενες από διαχύτη (diffuser-augmented ή shrouded wind turbines) αντιπροσωπεύουν μια ευρεία κατηγορία εξαιρετικά ευέλικτων συστημάτων συγκομιδής αιολικής ενέργειας, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης συντελεστών ισχύος που υπερβαίνουν το θεωρητικό όριο του Betz, και συνεπώς μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαμηλό αιολικό δυναμικό, όπως το αστικό περιβάλλον. Επομένως, η ευρύτερη υιοθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών υποβοηθούμενων από διαχύτη θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των εφαρμογών αιολικής ενέργειας, εδραίωση των συστημάτων διανεμημένης παραγωγής ισχύος, και περαιτέρω χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα, συμβάλλοντας έτσι σε μια ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση. Ωστόσο, η επίτευξη ευρέως αποδεκτών προϊόντων και η εδραίωση αυτής της τεχνολογικής εφαρμογής στην παγκόσμια αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν εξαιρετικά αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες σχεδιάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην ανάπτυξη και επικύρωση αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων και αριθμητικών μεθοδολογιών, για την αεροδυναμική ανάλυση και τη βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών υποβοηθούμενων από διαχύτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά