Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργονομία παραγωγικής διαδικασίας: Ανάλυση και έλεγχος κινδύνων σε σταθμούς εργασίας γραμμών παραγωγής

Sideri Efthymia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E078749A-EEDC-4F04-A268-9D23DB3191D9
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευθυμία Σιδέρη, "Εργονομία παραγωγικής διαδικασίας: Ανάλυση και έλεγχος κινδύνων σε σταθμούς εργασίας γραμμών παραγωγής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99245
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην εργονομία της παραγωγικής διαδικασίας, αναλύοντας και ελέγχοντας τους κινδύνους και τα ρίσκα στις γραμμές παραγωγής. Εξετάζεται η έννοια της εργονομίας και η επίδρασή της στην υγεία των εργαζομένων, με ανάλυση των αιτιών και των επιπτώσεων μυοσκελετικών παθήσεων λόγω εσφαλμένης στάσης του σώματος. Παρουσιάζονται, επίσης, μέτρα γιατη διασφάλιση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στην εργασία.Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση της εργονομίας στη διαδικασία παραγωγής, εισάγοντας την έννοια της εργονομικής συμβατότητας. Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα σχεδιασμού σταθμού εργασίας στην εταιρία Silver Line, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 5S Lean, με αναγνώριση κινδύνων και προτάσεις εργονομικών λύσεων.Επιπλέον, γίνεται επεξεργασία διαφόρων μεθόδων εκτίμησης κινδύνων, όπως OWAS, RULA, REBA και ο δείκτης Moore-Garg. Παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων εργονομίας, με την πρώτη να επικεντρώνεται στον σχεδιασμό σταθμού εργασίας της Silver Line και τη δεύτερη να περιλαμβάνει την εργονομική ανάλυση των ταμείων σε σούπερ μάρκετ πριν και μετά από βιομηχανικό επανασχεδιασμό, καθώς και την εργονομική ανάλυση της εταιρίας Electrolux.Τέλος, παρουσιάζονται τα σημαντικά συμπεράσματα της εργονομίας στην παραγωγική διαδικασία, αναδεικνύοντας πιθανούς κινδύνους και ρίσκα που αντιμετωπίζουν οι γραμμές παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά