Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική και κλιματική αλλαγή

Kogiannakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/24804E80-FC7B-4B2E-A0E0-EC53B235A0DA
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Κογιαννάκης, "Χρηματοοικονομική και κλιματική αλλαγή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99314
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί οι απώλειες, οικονομικές και μη, που είναι αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών εκείνων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση σε καταστροφές. Οι απώλειες που θα συμβούν μελλοντικά ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών θα αυξηθούν ακόμα, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της οικονομικής έκθεσης και της κλιματικής αλλαγής. Αυτό τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού πολιτικών που μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτών των καταστροφών στην οικονομία και την κοινωνία. Μια ταχέως διευρυνόμενη βιβλιογραφία έχει εκτιμήσει τις άμεσες (π.χ. υλικές ζημιές) και τις έμμεσες (π.χ. αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, εμπόριο) οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Στόχος της διατριβής είναι να παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές καταστροφές που δημιουργούν υψηλά κόστη στα κράτη, που οφείλονται αυτές οι καταστροφές, ποια η σύνδεση τους με τη χρηματοοικονομική και τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κρίσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά