Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Velegraki Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9248C898-9683-4CE7-AF3E-E479DFFD3289
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Βελεγράκη, "Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99353
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κλάδος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, γεγονός που τον καθιστά ένα επίκαιρο και ταυτόχρονα διαχρονικό θέμα προς συζήτηση/μελέτη. Ο κλάδος αυτός επηρεάζεται άμεσα από εξωτερικούς παράγοντες όπως κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς με αποτέλεσμα την συνεχή εξέλιξή τους τόσο σε υποδομές όσο και σε παροχές υπηρεσιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των εταιρειών παροχής ενέργειας στη χώρα μας και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών τους επιδόσεων σε βάθος πενταετίας (2018-2022). Εξετάζονται αποτελέσματα σχετικά με την αποδοτικότητα, την φερεγγυότητα και την επίδοση διαχείρισής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά