Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Artificial intelligence, digital transformation and cybersecurity in the banking sector: a multi-stakeholder cognition-driven framework

Rodrigues Ana Rita D., Ferreira Fernando A. F., Teixeira Fernando J.C.S.N., Zopounidis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/26D4D5FC-7063-45D0-9BE1-6926656194E5
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά A. R. D. Rodrigues, F. A. F. Ferreira, F. J.C.S.N. Teixeira, and C. Zopounidis, “Artificial intelligence, digital transformation and cybersecurity in the banking sector: a multi-stakeholder cognition-driven framework,” Res. Int. Bus. Financ., vol. 60, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ribaf.2022.101616. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101616
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Traditional banking institutions are currently under great pressure from their stakeholders to adapt to new technologies. However, due to this sector’s inherent nature, data security cannot be jeopardized. Users must place great trust in their bank branches—a necessary feature of relationships between banking institutions and their clients. Banks’ reputation also directly affects their success, ability to attract new customers, and retention of existing ones. These issues mean that making decisions regarding how to deal with the challenges of incorporating artificial intelligence (AI), digital transformation and cybersecurity into the banking sector is quite complex. This study sought to develop a realistic decision-support model by combining cognitive mapping and the decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) method in order to address this topic. Group sessions with an expert panel were conducted to apply the methodological procedures, thereby allowing realism to be incorporated into the final results.

Υπηρεσίες

Στατιστικά