Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση της ροής γύρω από διπλή αεροτομή οχήματος Formula Student

Venianaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/524BA2C5-C45A-48FC-AA6E-51B37A1DF3A4
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Βενιανάκη, "Προσομοίωση της ροής γύρω από διπλή αεροτομή οχήματος Formula Student", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99564
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε αρχικά παραμετρικός σχεδιασμός σε λογισμικό CAD (CATIA V5R20) της εμπρός διπλής αεροτομής αγωνιστικού οχήματος τύπου Formula Student, που αναπτύσσεται από την αγωνιστική ομάδα FS-TUC του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο παραμετρικός σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα της εύκολης προσαρμογής της γεωμετρίας, ώστε να παράγονται αυτοματοποιημένα εναλλακτικά σχέδια της γεωμµετρίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της ροής γύρω από την εν λόγω διπλή αεροτομή με τη χρήση του λογισμικού CFD ANSYS CFX. Κατάλληλες συνοριακές συνθήκες επιβλήθηκαν σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του χωρίου ροής. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται και σχολιάζονται ενώ θα χρησιμοποιηθούν για τυχόν βελτιώσεις στον αεροδυναμικό σχεδιασμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά