Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (ESG) των επιχειρήσεων

Georgakaki Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7DE1CEDC-8097-41FD-820F-FF028FB1F85D
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Γεωργακάκη, "Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (ESG) των επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99695
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες και η απαίτηση για διαφανείς εταιρικές διαδικασίες, έχουν δημιουργήσει μια ανάγκη για υιοθέτηση νέων πρακτικών από τις κυβερνήσεις, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η επιτυχία των επιχειρήσεων πλέον αξιολογείται, πέρα από τα οικονομικά κέρδη τους, από τις ενέργειες τους προς το περιβάλλον, τη στάση τους προς την κοινωνία αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση που εφαρμόζουν. Αυτά αποτελούν το τρίπτυχο του ESG (Environmental, Social and Governance) και είναι μια έννοια που εισήχθη το 2006 από τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες οφείλουν να στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας αξία για τους μετόχους τους αλλά και για την κοινωνία. Από τότε μέχρι σήμερα η βιώσιμη ανάπτυξη έχει λάβει ευρεία αποδοχή και ενσωματώνεται σταδιακά στην οικονομική σφαίρα ενώ όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν υιοθετήσει ESG τακτικές. Σύμφωνα με την Βloomberg, το 2021 τα περιουσιακά στοιχεία του ESG έφτασαν τα 37,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έως το 2025 υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα 53 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την αξία του ESG και επομένως όπως είναι αναμενόμενο πολυάριθμες έρευνες έχουν μελετήσει τους παράγοντες που συνδέονται με την επίδοση του ESG. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζει τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση, και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (ESG) των επιχειρήσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε δευτερογενή στοιχεία από 1893 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιδιώκει να συγκρίνει τα ευρήματα με υπάρχουσες εμπειρικές μελέτες. Η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα για τον αντίκτυπο των γυναικών σε υψηλόβαθμες εταιρικές θέσεις, αλλά και άλλων παραγόντων στις επιδόσεις ESG.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά