Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μετά την πανδημία

Tataraki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E4A94275-0EBF-4C8B-ABF6-0ECA9094C2F0
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Ταταράκη, "Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μετά την πανδημία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99855
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο σύνολο των αλλαγών που υπέστησαν οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μετά την πανδημία Covid-19. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τη στροφή των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης αλλά και έπειτα από αυτήν καθώς και να διερευνήσει τις αλλαγές που έχουν υποστεί οι συνήθειες των καταναλωτών, μετά την πανδημία. Μέσα από ένα δείγμα 120 ατόμων σχετικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες στις ηλεκτρονικές αγορές μετά τη πανδημία του Covid επισημαίνεται ο βαθμός κατά τον οποίο έχουν αλλάξει οι διαδικτυακές αγοραστικές συνήθειες τους μετά την πανδημία COVID-19, αλλά και η σημαντικότητα των παραγόντων που συμβάλλουν σημαντικά στις αλλαγές των διαδικτυακών συνηθειών τους.Επιπλέον, η παρούσα έρευνα θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως σε ποιο βαθμό έχουν αλλάξει οι διαδικτυακές αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, καθώς και ποιοι είναι οι παράγοντες που τους έχουν επηρεάσει μετά την πανδημία Covid-19.Τέλος, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν μία στρατηγική επείγουσας δράσης στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού τους εμπορίου προκειμένου να διατηρήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να επιδιώξουν ένα σταθερό κέρδος. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις εστίασαν στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων/δημιουργία κινήτρων, στη στοχευμένη περιγραφή των προϊόντων, στην αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην αύξηση επικοινωνίας/γνωριμία με το πελατολόγιο και στην προώθηση προϊόντων με έξυπνες στρατηγικές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά