Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια

Kostopoulos Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/74CA74DD-0A23-4266-86A5-A02B7B4EB555
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Κωστόπουλος, "Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99860
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη κατασκευής και λειτουργίας ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Αστυπάλαιας. Ο στόχος της εργασίας είναι να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας καθώς και την επίδραση του σταθμού στην ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα του νησιού. Ειδικότερα, η εργασία εξετάζει (α) την τεχνολογία και το σχεδιασμό του υβριδικού σταθμού, (β) την επίδραση του σταθμού στην ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, (γ) την τεχνοοικονομική αξιολόγηση του σταθμού στην ενεργειακή επάρκεια του νησιού.Αρχικά, έλαβε χώρα μια ανάλυση της βιβλιογραφίας, με την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης σε ρυθμιστικό επίπεδο στον τομέα της ενέργειας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Παράλληλα, γίνεται ανάλυση για τις επιμέρους τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης, που είναι αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Μια σύντομη αναφορά στις τεχνολογίες παραγωγής από αιολικά, φωτοβολταϊκά καθώς και μονάδες αποθήκευσης παρέχεται ως μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στη συνέχεια, μνημονεύονται τα αυτόνομα υβριδικά συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία (ή υπό κατασκευή) στην Ελλάδα.Με την ανάλυση των συστημάτων, γίνεται η μετάβαση στο βασικό σενάριο εξέτασης της παρούσας εργασίας, που είναι το αυτόνομο υβριδικό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια. Αρχικά, παρουσιάζονται αναλυτικά τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα για τη λειτουργία του ενεργειακού δικτύου, όπως είναι διαθέσιμα από τη ΡΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Κατόπιν μελετώνται οι ακόλουθες τεχνολογίες για το αυτόνομο υβριδικό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια:Ηλιακή ενέργεια: Το σύστημα περιλαμβάνει ηλιακούς συλλέκτες, με συνολική ισχύ έως 7 MW.Αιολική ενέργεια: Το σύστημα περιλαμβάνει ανεμογεννήτριες, με συνολική ισχύ 1,5 MW. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού είναι σε θεωρητικό επίπεδο, δεδομένων των τεχνικών περιορισμών, που αποκλείουν την εγκατάσταση αιολικού δυναμικού στο νησί.Αποθήκευση ενέργειας: Το σύστημα περιλαμβάνει μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, με συνολική χωρητικότητα 10 MWh.Η μελέτη, που διεξήχθη για την αξιολόγηση του συστήματος, έδειξε ότι το σύστημα θα έχει τα ακόλουθα οφέλη:Μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα: Το σύστημα θα βοηθήσει στη μείωση της εξάρτησης της Αστυπάλαιας από τα συμβατικά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, που είναι το βασικό καύσιμο στην παρούσα κατάσταση για τη λειτουργία των μονάδων diesel.Μείωση του κόστους παραγωγής από τα συμβατικά καύσιμα: Το σύστημα θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους παραγωγής της Αστυπάλαιας για τη λειτουργία των μονάδων diesel, το οποίο με βάση τα δεδομένα της ΡΑΕ, είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας του νησιού.Αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας: Το σύστημα θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, καθώς θα μπορεί να παρέχει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και σε περιόδους με χαμηλή παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Συνολικά, η εργασία έδειξε ότι το αυτόνομο υβριδικό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αστυπάλαια είναι ένα βιώσιμο σχέδιο, που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στο νησί. Παράλληλα, το υπάρχον σχέδιο υλοποιείται στη βάση της σωστής διαστασιολόγησης, παρέχοντας μια εγκατάσταση, που δύναται με σχετικά χαμηλό κόστος κεφαλαίου να καλύψει τις βασικές ενεργειακές ανάγκες του νησιού, ενώ παράλληλα αποτελεί μια βιώσιμη χρηματοοικονομικά επένδυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά