Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Andreadaki Vasiliki-Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A120F23-9853-4FEE-B1C1-86BA2AED8F74
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική-Χριστίνα Ανδρεαδάκη, "Η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σχέση τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, αφού επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά τους, γίνεται προσπάθεια μέσα από τη μέθοδο της ποσοτικής έρευνας να μελετήσουμε το κατά πόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τις επιχειρήσεις σήμερα. Ειδικότερα γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί το κατά πόσο έχει αλλάξει η μορφή των επιχειρήσεων, αν έχει αλλάξει ο ρόλος και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το προσωπικό τους αλλά και θα γίνει εκτενή αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις σήμερα. Όλα τα παραπάνω, αφού τεκμηριώνονται μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας γίνεται προσπάθεια να φανεί αν εφαρμόζονται στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά