Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση της διαδικασίας DFAM για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων

Zoupas Nikos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D9DEFC83-0D3C-4E56-A5D0-4861F43204D1
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νίκος Ζούπας, "Αξιοποίηση της διαδικασίας DFAM για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99940
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με το πέρασμα των χρόνων η τρισδιάστατη εκτύπωση εντάσσεται σε όλο ένα και περισσότερες εφαρμογές. Η δυνατότητα τύπωσης ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου σε στρώσεις μπορεί να αποδώσει αντικείμενα μεγάλης ακρίβειας αλλά και σύνθετης πολυπλοκότητας. Εφόσον επιτευχθεί η ακρίβεια στην σχεδίαση, σκοπός πλέον είναι η βελτιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων των αντικειμένων μέσω της σχεδίασης για κατασκευή προσθέτων (DfAM), μια από αυτές τις μεθόδους είναι η τοπολογική βελτιστοποίηση.Στην παρούσα διπλωματική θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό ενός ζυγώθρου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανάλυση για τις τάσης τις οποίες δέχεται το αντικείμενο κατά την χρήση του και θα εφαρμοστεί η τοπολογική βελτιστοποίηση. Έπειτα θα πραγματοποιηθεί δεύτερη ανάλυση για την επιβεβαίωση ότι το ζύγωθρο δεν ξεπερνάει το όριο διαρροής. Για την εκπόνηση της διπλωματικής θα γίνει χρήση του λογισμικού Inventor για την σχεδίαση και του λογισμικού Ansys για την ανάλυση των δυνάμεων αλλά και της τοπολογικής βελτιστοποίησης. Σκοπός είναι να προκύψει ένα αντικείμενο με βελτιωμένη δομική απόδοση αλλά και μικρότερο βάρος σε σχέση με το αρχικό αντικείμενο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά