Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανταγωνιστικότητα τουριστικού τομέα των Ελληνικών περιφερειών

Litina Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F7A50B60-15AB-426E-9FB1-0CE3DAD4A45A
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Λίτινα, "Ανταγωνιστικότητα τουριστικού τομέα των Ελληνικών περιφερειών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουρισμού σε επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία που υιοθετείται βασίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα, σε συνδυασμό με την ανάλυση στατιστικών στοιχείων από δευτερογενείς πηγές, όπως αποθετήρια δημόσιων στατιστικών υπηρεσιών.Ως «τουρισμός» ορίζεται το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο τα άτομα μετακινούνται και διαμένουν εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα για διάφορους σκοπούς. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί τον πιο δυναμικό κύριο πυλώνα της οικονομίας της και αναπτύσσεται συνεχώς, παράγοντας που είναι ορατός και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν με συνολική συνεισφορά περίπου 25%. Οι διεθνείς αφίξεις μη κατοίκων το έτος 2019 ανήλθαν σε 31,3 εκατομμύρια και απέφεραν 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις. Με 18 ΜνημείαΠαγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO και έναν τεράστιο αριθμό νησιών και ακτών, η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για την παγκόσμια τουριστική κινητικότητα.Η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού συνδέεται άμεσα με τη συγκριτική ανταγωνιστικότητά του. Αρχικά, για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ανά περιφέρεια, αποσαφηνίζονται οι έννοιες που θα αναλυθούν και περιγράφεται το εννοιολογικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια, αναλύονται τα διαθέσιμα στατιστικά και βιβλιογραφικά δεδομένα με τη χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων και μελετάται ο ρόλος του μεγέθους του ελληνικού κράτους στην ανταγωνιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (TTCI). Τα αποτελέσματα είναι σε θέση να αναλύσουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά