Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έρευνα και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων

Karalis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/848957F7-2B89-4878-BB59-9B9AD983F236
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Κάραλης, "Έρευνα και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το DSS είναι τύπος πληροφοριακών συστημάτων το οποίο συγκαταλέγεται στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων, να συλλέξουν σε ένα δομημένο σύστημα «τυχαίες» πληροφορίες και δεδομένα, ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις.Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής θα γίνει μελέτη και ανάλυση διαφόρων συστημάτων και εφαρμογών ΣΥΑ που έχουν δημοσιευτεί στην επιστημονική βιβλιογραφία. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ΣΥΑ αποφασίστηκε να επικεντρωθεί η έρευνά μας στα ΣΥΑ με εφαρμογή στο χώρο του Μάρκετινγκ.Σκοπός είναι η στατιστική ανάλυση των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τα οποία θα καθοριστούν στα πρώτα μέρη της διπλωματικής.Στόχος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους ειδικά συστήματα DSS παρουσιάζονται και εφαρμόζονται καθώς και για τις προβλεπόμενες μελλοντικές κατευθύνσεις για θεωρητική ανάλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά