Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση και μελέτη λειτουργίας της Οινοποιίας Μανουσάκη: αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων

Sismanidou Pavlina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B405B1E9-AC8A-4668-AD3A-2BCA349429DE
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παυλίνα Σισμανίδου, "Μοντελοποίηση και μελέτη λειτουργίας της Οινοποιίας Μανουσάκη: αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66620
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η γραμμή παραγωγής ερυθρού και λευκού οίνου της Οινοποιίας Μανουσάκη. Αρχικά γίνεται αναφορά στην σημασία και θέση της Οινοποιίας σε ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά την παραγωγή οίνου και τις εκτάσεις αμπελώνων του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και τα παραγόμενα προιόντα της συγκεκριμένης Οινοποιίας και κατασκευάζονται διαγράμματα ροής, τα οποία αποτυπώνουν αναλυτικά την ακολουθία των διεργασιών στην ερυθρή και λευκή οινοποίηση. Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η μοντελοποίηση της γραμμής παραγωγής της μονάδας με τη χρήση δικτύων Petri. Κατά τη μοντελοποίηση, κατασκευάζονται δύο βασικά μοντέλα λειτουργίας, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει το είδος της οινοποίησης. Ο διαχωρισμός των μοντέλων προέκυψε από την συσχέτιση κοινών διεργασιών που ακολουθούνται για την επεξεργασία των ποικιλιών που ανήκουν σε κάθε μοντέλο. Με βάση τα κύρια μοντέλα, ακολουθεί η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, το οποία προσαρμόστηκαν βάσει της καθημερινής ποσότητας που επεξεργάζεται η μονάδα. Μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού νέος μηχανολογικός εξοπλισμός (ταινία διαλογής, αντλία αυξημένης απόδοσης) για την κατασκευή όων των σεναρίων. Τέλος, εκτελέστηκαν προσομοιώσεις τόσο των βασικών όσο και των εναλλακτικών σεναρίων, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσμα τους και να συγκριθούν μεταξύ τους ως προς την αποτελεσματικότητα και τη συμβολή τους στη μείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης κάθε γραμμής παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά