Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Metamodeling-assisted numerical homogenization for masonry and cracked structures

Drosopoulos Georgios, Giannis Konstantinos, Stavroulaki Maria, Stavroulakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E717288F-9D63-4393-A60D-39880AACED5A
Έτος 2018
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G.A. Drosopoulos, K. Giannis, M.E. Stavroulaki and G.E. Stavroulakis, "Metamodeling-assisted numerical homogenization for masonry and cracked structures," J. Eng. Mech., vol. 144, no. 8, Aug. 2018. doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001500 https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001500
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In this article a numerical approach is proposed for the investigation of composite materials, like masonry. A number of simulations of a nonlinear, heterogeneous microstructure with gradually increasing loading, are considered. Average stress and stiffness are also derived. Then, this information is incorporated in databases, and a metamodel is created based on the data and used in an overall macroscopic analysis. On the micro scale, a classical plasticity model for masonry or a unilateral contact law representing a potential crack are considered. A satisfactory comparison between the proposed models and direct macroscopic models arises, indicating that the method can be used for an initial, quick assessment of the failure of heterogeneous materials on the structural scale. Due to its simplicity, it can be applied even by using commercial software for the creation of the databases. Thus, the creation of complex, sophisticated, nonlinear finite element codes may be avoided within the framework of this approach.

Υπηρεσίες

Στατιστικά