Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ερευνητική μελέτη των τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής

Michaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3845A368-BEF2-49CB-AB10-F7AD4A18C85F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Μιχάκη, "Ερευνητική μελέτη των τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82573
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στον κλάδο της παγκόσμιας κατασκευαστικής κοινότητας, η μελέτη και η κατασκευή προϊόντων στηρίζεται στην ταχεία πρωτοτυποποίηση. Εξελικτικά, από αυτή την κατασκευαστική γνώση τέθηκαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη των τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing/ΑΜ) ή αλλιώς των τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης με πολλαπλές εφαρμογές. Η ικανότητα δημιουργίας προϊόντων με πολύπλοκη γεωμετρία και χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τη χρήση μικρότερης ποσότητας πρώτης ύλης, αποτελεί κινητήριο παράγοντα εξέλιξης. Η ουσιαστική στόχευση αφορά στην κατασκευή μερών με πολύ καλή ποιοτική απόδοση και χαμηλό κόστος παραγωγής.Η ερευνητική προσέγγιση ξεκινάει με την μελέτη των τεχνολογιών ΑΜ και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, με βάση σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα. Η εδραίωση των μεθόδων παραγωγής κυρίως πλαστικών μερών και η αντίστοιχη αξιοποίησή τους με διάφορους τρόπους και εφαρμογές, υποδεικνύει την σπουδαιότητα αυτής της τεχνολογίας. Με την πραγματοποίηση εργαστηριακής κατασκευής πλαστικού εξαρτήματος αξιοποιώντας τον τρισδιάστατο εκτυπωτή του εργαστηρίου, παρατηρείται στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο αποδίδει η μέθοδος κατασκευής τεμαχίου με προσθετική προσέγγιση.Ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογίες ΑΜ αξιοποιούνται από την παγκόσμια ερευνητική και βιομηχανική κοινότητα όσον αφορά την κατασκευή μεταλλικών μερών, αποτελεί βασικό ερευνητικό πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας. Η ιστορική εξέλιξη και τα συμπεράσματα διαφόρων ερευνητών τόσο για την πορεία όσο και για την μελλοντική απόδοση των τεχνολογιών αυτών, συμπληρώνουν την καταγραφή ενεργειών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης για όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Η ανάλυση των μεθόδων και συστημάτων κατασκευής μεταλλικών μερών κρίνεται σημαντική για την κατανόηση της προσέγγισης αυτής τόσο τεχνολογικά όσο και συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους κατεργασίας.Από την μελέτη διαφόρων εφαρμογών και τα συμπεράσματα επιστημόνων, παρατηρήθηκαν αστοχίες σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών μερών, οι οποίες συμπληρώνουν το ερευνητικό πλαίσιο αυτής της εργασίας. Όσο οι δραστηριότητες γύρω από την κατασκευή μεταλλικών μερών με τις τεχνολογίες ΑΜ επεκτείνονται, τόσο θα εμφανίζονται προκλήσεις και προβλήματα προς επίλυση. Μια αλυσίδα παραγόντων, όπως αναλύθηκαν σε όλο το εύρος της εργασίας και κυρίως στο κεφάλαιο των προκλήσεων, υποδεικνύουν τον δρόμο για την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών. Ιδιότητες που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική δομή του κατασκευασμένου μέρους, αλλά και η ανάπτυξη κάθε μεθόδου ξεχωριστά, αποτελούν στοιχεία αναγνώρισης και βελτίωσης. Ο τομέας της πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας, της προσομοίωσης και της μοντελοποίησης, της επεξεργασίας των υλικών και όλο το εύρος των προβλημάτων που εμπεριέχονται σε αυτές τις κατηγορίες, συνθέτουν μια εικόνα ενός κατασκευαστικού μοντέλου, το οποίο όντας ήδη θεμελιωμένο, έχει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά