Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξερευνώντας το robotic process automation

Batakis Nikolaos-Touomo

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B43D711F-7CD3-40C0-82B6-9EC29352E7AC
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος-Τουόμο Μπατάκης, "Εξερευνώντας το robotic process automation", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85827
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να ανακαλύψει τα κριτήρια που απαιτούνται για μία επιτυχή RPA αξιολόγηση και, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι πιθανότητες για μία επιτυχημένη εφαρμογή του RPA. Αυτή η έρευνα σκοπεύει να δώσει ένα εργαλείο για την αποτελεσματική αξιολόγηση πιθανών διεργασιών για αυτοματοποίηση. Η βιβλιογραφία που εξετάστηκε για αυτήν την εργασία είναι από προηγούμενη έρευνα στο RPA καθώς και επιτυχημένα case studies. Το θεωρητικό μέρος της μελέτης ολοκληρώθηκε με συνέντευξη έξι ειδικών στον τομέα του RPA. Το αποτέλεσμα αυτής της διατριβής είναι η δημιουργία δύο εργαλείων που βοηθούν στην επιλογή, αξιολόγηση και προτεραιότητα των διεργασιών για αυτοματοποίηση.Η έρευνα δείχνει ότι είναι υψηλής σημασίας να διεξαχθεί μια αξιολόγηση της διεργασίας πριν από την ανάπτυξη, καθώς πολλά project RPA αποτυγχάνουν λόγω κακής επιλογής διεργασιών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν δέκα βασικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση μιας διεργασίας για RPA και τρία κριτήρια τα οποία σε συνδυασμό με ορισμένα από τα κύρια κριτήρια έχουν αντίκτυπο στην προτεραιότητα.Το Process Assessment Model είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθάει τους οργανισμούς να αφαιρούν γρήγορα διαδικασίες που δεν είναι ιδανικές για αυτοματοποίηση με RPA. To Process Assessment Formula είναι ένα εργαλείο που υπολογίζει την πολυπλοκότητα της διεργασίας καθώς και την αξία που θα παράσχει εάν αυτοματοποιηθεί ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να αποφασίσει εάν η διεργασία θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί και έπειτα να την κατηγοριοποιήσει στον πίνακα προτεραιότητας.Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αποφασίσουν αποτελεσματικά ποιες διεργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν και ποιες είναι κατάλληλες για αυτοματοποίηση. Επιπλέον, το εργαλείο Process Assessment Formula μπορεί να κατατάξει τον πλήρη κατάλογο των διεργασιών σε προτεραιότητα προκειμένου να ανακαλύψει ποιες διεργασίες θα παρέχουν την υψηλότερη αξία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά