Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων τουριστικών προορισμών

Avellas Asterios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/798B8F6B-9D4F-4FF3-81F5-991902FE7946
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αστέριος Αβέλλας, "Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων τουριστικών προορισμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται η μεθοδολογία ενός πολυκριτήριου συστήματος σύστασης για ξενοδοχειακές μονάδες. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών (πελατών) καθώς και τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων και στη συνέχεια αξιολογεί και προτείνει στο χρήστη τα κατάλληλα ξενοδοχεία που του ταιριάζουν. Για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών πραγματοποιήθηκε συλλογή ερωτηματολογίων. Παράλληλα συλλέχτηκαν δεδομένα για τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες των ξενοδοχειακών μονάδων από την ιστοσελίδα Booking.com. Στη συνέχεια έγινε καθαρισμός των δεδομένων για την αποφυγή ελλιπών τιμών. Αξιοποιήσαμε τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του agent allocator. Με τη βοήθεια ενός κώδικα, ο οποίος αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python, δημιουργήσαμε προφίλ χρηστών και υλοποιήσαμε τον πολυκριτήριο πίνακα. Στη συνέχεια έγινε χρήση του αλγορίθμου της UTASTAR σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο των εναλλακτικών, για τον υπολογισμό των βαρών. Τέλος χρησιμοποιώντας τα βάρη των κριτηρίων και τις μερικές χρησιμότητες, υπολογίζουμε τις ολικές χρησιμότητες για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς Ξενοδοχείων - Πελατών και οδηγούμαστε στα κατάλληλα ξενοδοχεία για κάθε χρήστη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά