Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση συστημάτων παραγωγής, όπου οι διάρκειες ζωής των παραγόμενων προϊόντων ακολουθούν την κατανομή Cox-2

Vardakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/01AB54BF-77E1-4769-A870-284FF63B9172
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Βαρδάκης, "Ανάλυση συστημάτων παραγωγής, όπου οι διάρκειες ζωής των παραγόμενων προϊόντων ακολουθούν την κατανομή Cox-2", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Προτείνεται η μελέτη ενός συστήματος παραγωγής του οποίου τα προϊόντα έχουν τυχαίες διάρκειες ζωής. Οι αφίξεις των πελατών ακολουθούν την κατανομή Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής είναι εκθετικά κατανεμημένοι και οι διάρκειες ζωής των προϊόντων ακολουθούν την κατανομή Cox-2. Υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε την φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται κάθε προϊόν. Αναπτύξαμε ακριβές μαθηματικό μοντέλο για την περιγραφή του συστήματος και την εκτίμηση των διαφόρων μέτρων απόδοσής του.Εξετάσαμε ακόμη την περίπτωση ενός συστήματος με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε την φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται κάθε προϊόν. Στόχος είναι η σύγκριση των δύο συστημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά