Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατεργασία τεμαχίων τόρνευσης με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης

Dimitriadis Ioannis-Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DEE5113E-5B85-45FF-8D21-3BE12C6DF3D4
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Στέφανος Δημητριάδης, "Κατεργασία τεμαχίων τόρνευσης με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88254
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη σχεδίαση και εκπόνηση προγραμμάτων ψηφιακής καθοδήγησης μιας σειράς τορνευτών τεμαχίων με τη χρήση του λογισμικού Vericut. Με το λογισμικό αυτό θα γραφούν αντίστοιχα προγράμματα G κώδικα με τη βοήθεια των οποίων θα ελέγχεται η κατεργασία τους και ταυτόχρονα θα γίνεται η προσομοίωση της τόρνευσης. Η υλοποίηση αυτή θα γίνει σε περιβάλλον προσομοίωσης πραγματικής αριθμητικά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής. Οι συνθήκες κοπής καθώς και τα κοπτικά εργαλεία θα ρυθμίζονται ανάλογα, μέσω του λογισμικού από τα αντίστοιχα διαθέσιμα στο εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά