Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμένες πολιτικές ελέγχου ποιότητας, παραγωγής και προληπτικής συντήρησης

Kallimani Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/029D5FFE-6AEC-4082-BB6A-C368C46133CC
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Καλλιμάνη, "Συνδυασμένες πολιτικές ελέγχου ποιότητας, παραγωγής και προληπτικής συντήρησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88773
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει ένα στοχαστικό σύστημα παραγωγής ενός σταδίου του οποίου η λειτουργία διέρχεται από διάφορα στάδια υποβάθμισης μέχρι την ολοκληρωτική βλάβη. Το σύστημα ακολουθεί διαδικασία προληπτικής συντήρησης και επανέρχεται στην αρχική του λειτουργική κατάσταση. Προτείνονται μια σειρά πολιτικών ελέγχου παραγωγής, ποιότητας και προληπτικής συντήρησης. Αναπτύχθηκαν αριθμητική μοντέλα που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος και επιτρέπουν την εκτίμηση του κέρδους για κάθε εξεταζόμενη πολιτική. Στόχος είναι η αριθμητική διερεύνηση και η σύγκριση των εξεταζόμενων πολιτικών ως προς το αναμενόμενο κέρδος του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά