Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση δεδομένων, με την χρήση δεικτών κινδύνου

Stamou Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/97C42C8B-FBD2-4297-A3B3-AEBD63C23201
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Στάμου, "Αξιολόγηση δεδομένων, με την χρήση δεικτών κινδύνου ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90072
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο αυξανόμενος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους πόρους που έχουν στη διάθεση τους και την ανάγκη για σωστό επιμερισμό αυτών, είναι ένα γεγονός που οφείλεται σε πολλαπλά αίτια. Από τη μία, η δραστηριοποίηση σε ολοένα αυξανόμενο ασταθές περιβάλλον σε συνδυασμό με τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν από την οικονομική κρίση του 2008 και η ανάγκη, από την άλλη αναγνώρισης των πιο επικίνδυνων καταστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα, εξασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ή ακόμα και την ίδια τους την ύπαρξη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν οδηγηθεί στην εκπόνηση στρατηγικών και πολιτικών, συμβάλλοντας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων.Οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί, ιδιαίτερα οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και οι Υπηρεσίες Πληροφοριών, λόγω των περιορισμένων πόρων και του ελέγχου της διάθεσης αυτών από την κοινωνία, έχουν αναγκαστεί να προβαίνουν σε αξιολόγηση συναφών περιπτώσεων, δυνητικών κινδύνων, προκειμένου να ασχοληθούν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων, με τους πλέον επικίνδυνους για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια και τη Δημόσια Υγεία.Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στην εξεύρεση μεθόδου αξιολόγησης μεγάλου όγκου πληροφοριών, δεδομένων ή περιπτώσεων, προκειμένου οι αποφασίζοντες των εκάστοτε οργανισμών, να διαθέσουν τους πόρους, με σχεδιασμό και ακρίβεια, στις πλέον επικίνδυνες περιπτώσεις από το σύνολο που απασχολούν τις Υπηρεσίες ή τους Οργανισμούς, σε καθημερινή βάση.Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μεθοδολογία και αλγόριθμος αξιολόγησης πολλαπλών δεδομένων, βασιζόμενος στην ανάλυση του συνολικού κινδύνου (προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο) σε επιμέρους μεταβλητές (συνιστώσες του κινδύνου), οι περιπτώσεις των οποίων ταξινομήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και βαθμονομήθηκαν, ώστε με την εφαρμογή της διαδικασίας να καθορίζεται το επίπεδο κινδύνου για την εκάστοτε περίπτωση, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.Οι πλέον επικίνδυνες περιπτώσεις επιλέγονται και πλέον με τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου, εφαρμόζονται τα μετρά μείωσής του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά