Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων μετατροπής CO2 σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Peroulaki Lydia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/97066A5F-45F2-46EC-AD65-75F6E2731BDE
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λυδία Περουλάκη, "Ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων μετατροπής CO2 σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92676
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Τα συστήματα δέσμευσης, αποθήκευσης του CO2 και μετατροπής αυτού σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι από τις σημαντικότερες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να επιφέρουν άμεσες λύσεις για τον περιορισμό των εκπομπών του CO2 σε συνδυασμό πάντα και με τις γνωστές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύονται ορισμένες τεχνολογίες αξιοποίησης του CO2 προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ειδικότερα, μελετάται η υδρογόνωση του CO2 προς το σχηματισμό μεθανίου, μεθανόλης και αερίου σύνθεσης. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η ανάλυση λειτουργίας (μέσα από βιβλιογραφικές πηγές), καθώς και η οικονομοτεχνική αξιολόγηση της εφαρμογής τέτοιων καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης του CO2 που παράγεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη. Από τις μελέτες που εξετάστηκαν, το χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών κοινής ωφελείας παρουσίασε η μετατροπή του CO2 σε μεθανόλη, ενώ παράλληλα εμφάνισε το μέγιστο λειτουργικό κόστος και κόστος κεφαλαίου. Όσων αφορά το κόστος παραγωγής κάθε μονάδας, η πιο οικονομικά συμφέρουσα μέθοδος παρουσιάζεται για την παραγωγή του syngas μέσω βιοαντιδραστήρα. Το μεγαλύτερο κέρδος παρουσιάστηκε σε έρευνα που εκπονήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τιμή του προϊόντος (μεθανίου) να ανέρχεται σε περίπου 280 εκατομμύρια €/έτος, ενώ το ελάχιστο κέρδος εμφάνισε η έρευνα για τη παραγωγή του syngas (βέβαια να τονισθεί πως αναφερόμαστε σε απόλυτα νούμερα και τιμές). Στα πλαίσια αυτά, το προϊόν που εμφάνισε το ελάχιστο κόστος ήταν η μεθανόλη με την τιμή της να ανέρχεται σε 1,08€/kg, ενώ ακολουθεί το αέριο σύνθεσης με 1,34€/kg. Αντίθετα η τιμή πώλησης του μεθανίου φαίνεται ότι είναι κατά πολύ ακριβότερη και υπερβαίνει και τις διαθέσιμες τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Σημειώνεται ότι οι τιμές των παραγώγων που εξετάστηκαν έχουν αποκλίσεις από τις τιμές εμπορίου ενώ έχουν και αυξημένο κόστος παραγωγής. Ως επακόλουθο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες προκειμένου οι μελλοντικές έρευνες να οδηγήσουν στην λειτουργική και οικονομική βελτιστοποίηση των εργοστασίων που θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν το CO2 σε χημικά παράγωγα όπως το μεθάνιο, η μεθανόλη και το syngas, ώστε αυτά τα εργοστάσια να είναι βιώσιμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά