Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου λειτουργίας καυστήρα για χρήση συμβατικών και μη – πηγών ενέργειας

Stylianos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B2D67841-E68A-4063-888E-25C8BB30A8D5
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Στυλιανός, "Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου λειτουργίας καυστήρα για χρήση συμβατικών και μη – πηγών ενέργειας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92863
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου προσομοίωσης καυστήρα στο οποίο έγιναν δοκιμές διαφόρων σεναρίων με διάφορους τύπους καυσίμου, όπως μεθάνιο και προπάνιο. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη μελέτη πραγματεύεται στην ανάπτυξη μίας μεθοδολογικής προσέγγισης στην δημιουργία μαθηματικού μοντέλου ενός καυστήρα, που περιγράφει τις εισόδους και τις εξόδους αυτού, με βάση την χημική αντίδραση που πραγματεύεται κατά την διάρκεια της καύσης. Στα αρχικά βήματα της παρούσας διπλωματικής διατριβής πραγματοποιείται η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου, που είναι απαραίτητο στην δημιουργία των μοντέλων καθώς και στην κατανόηση των αντιδράσεων των διαφόρων καυσίμων. Στην συνέχεια γίνεται η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της προσομοίωσης του καυστήρα με χρήση προπάνιού και μεθανίου. Στο επόμενο βήμα πραγματοποιείται η εφαρμογή του μοντέλου, που δημιουργήθηκε, για κάθε περίπτωση καυσίμου ξεχωριστά (μεθάνιο και προπάνιο) και απορρέουν τα συμπεράσματα που αφορούν την καύση και την επίδραση του κάθε καυσίμου σε αυτήν. Οι συγκρίσεις αυτές καθώς και οι σχολιασμοί για τις διάφορες και τις ομοιότητες των αποτελεσμάτων ,της καύσης τους, γίνονται με βάση τις γραφικές παραστάσεις των προσομοιώσεων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για κάθε είδος καυσίμου ενδέχεται να αλλάζουν αισθητά κάποιες μεταβλητές της διαδικασίας της καύσης, όπως ο ρυθμός με τον οποίο εισέρχεται μέσα το καύσιμο ή η θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδο τους λόγο των διαφορετικών χημικών αντιδράσεων. Συνεπώς η κάθε καύση για κάθε διαφορετικό καύσιμο έχει αξιοσημείωτες διάφορες. Τέλος στην παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρονται οι ιδιότητες διάφορων καυσίμων και των συμπεριφορών τους κατά την καύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά